Αναθεωρητικό Δικαστήριο

Καλώς ήλθατε στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε, μεταξύ άλλων, να γνωρίσετε την ιστορία, την αποστολή, την οργάνωση και τις δράσεις της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Σε επόμενο στάδιο, θα είναι δυνατή η αναζήτηση βουλευμάτων και αποφάσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των πρωτοβάθμιων στρατιωτικών δικαστηρίων, αποφάσεων της Ολομέλειας και του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, νόμων, γνωμοδοτήσεων και λοιπών νομοθετημάτων, η ενημέρωση για την πορεία ποινικών υποθέσεων και η ξενάγηση στη βιβλιοθήκη μας.

Δραστηριότητες

Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων με γενικό θέμα : «Ζητήματα εκτέλεσης ποινών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων / Εναλλακτική έκτιση ποινών / Ποινικές δικονομικές ακυρότητες»